Directly Call us at "Butwal"   986-7753151     9847341436             Time : 12 PM to 10 PM Free Home Delivery | Butwal
Site Overlay
corona-virus-in-nepal

कोरोना वास्तवमा के हो र कसरी बच्ने

कोरोना बास्तवमा एउटा मानिसमा देखा परेको नया भाईरस हो, जस्ले गर्दा कोभिड 19 रोग लाग्दछ। यो भाईरस मुख्यतया एक व्यक्ति देखी अर्को व्यक्तिमा खोक्दा, बोल्दा वा हाछीउ गर्दा निक्लने छिटाContinue readingकोरोना वास्तवमा के हो र कसरी बच्ने