Directly Call us at "Butwal"   986-7753151     9847341436             Time : 12 PM to 10 PM Free Home Delivery | Butwal
Site Overlay

के चोउमिन हानिकरक हुन्छ ,खान हुन्छ कि हुँदैन?

चाइनिज परिकार मधेमा धेरै लोक्प्रिय परिकारहरु मसालेदर चिकेन ,मन्चुरिअन्,स्पृङ रोल ,चोउमिन ,फ्रैड राइस्, आदी हुन । वास्तव मा चाइनिज खाना एकदम हेल्दी हो । तर एस्लाई खाने हाम्रो तरिका गलतContinue readingके चोउमिन हानिकरक हुन्छ ,खान हुन्छ कि हुँदैन?