It's Closed Due To Lockdown Directly Call us at "Butwal" 9867418349   9847341436   "Bhairahawa"   9866140022   9847341436           Time : 12 PM to 10 PM Free Home Delivery | Butwal | Bhairahawa
Site Overlay
corona-virus-in-nepal

कोरोना वास्तवमा के हो र कसरी बच्ने।

कोरोना बास्तवमा एउटा मानिसमा देखा परेको नया भाईरस हो जस्ले गर्दा कोभिड 19 रोग लाग्दछ। यो भाईरस मुख्यतया एक व्यक्ति देखी अर्को व्यक्तिमा खोक्दा, बोल्दा वा हाछीउ गर्दा निक्लने छिटाContinue readingकोरोना वास्तवमा के हो र कसरी बच्ने।